PUKKVERK

Vårt pukkverk knuser bl.a masser i størrelsene:

 

Størrelse Type
0 – 8 mm Kabelsand
0 – 16 mm Veggrus
0 – 32 mm Samsmasse
0 – 64 mm Samsmasse
0 – 120 mm Samsmasse
8 – 16 mm Hagesingel
8 – 22 mm Rørsingel
16 – 22 mm Rørsingel
22 – 64 mm Grovpukk
22 – 120 mm Grovpukk
Stein fra salve
Isgrus
Matjord